Privacyverklaring

Werf by the Sea Marketing & Communicatie (hierna te noemen Werf by the Sea) respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.werfbythesea.com. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken tenzij diegene een hier verwerkersovereenkomst voor heeft gesloten. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Werf by the Sea. Wees u er dus van bewust dat Werf by the Sea niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Werf by the Sea.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Werf by the Sea Marketing & Communicatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Werf by the Sea of een offerte heeft aangevraagd. Werf by the Sea kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw factuurgegevens
– Uw websiteadres
– Uw IP-adres
– Overige persoons- en/of financiële gegevens die u actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, aanvraag, telefoongesprek)
– Inloggegevens van externe partijen waaronder MailChimp, Typeform, websiteproviders, etc.

Waarom Werf by the Sea gegevens nodig heeft

Werf by the Sea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Werf by the Sea uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een offerteverzoek en/of een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit Marketing & Communicatiewerkzaamheden, alsmede voor het verwerken van financiële gegevens ten behoeve van het versturen van facturen.
Werf by the Sea verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u aan ons zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Werf by the Sea en/of omdat u deze zelf aan Werf by the Sea verstrekt. De doelen van gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

1. Doel: Voor het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
2. Doel: Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame. Grondslag: Omdat u toestemming hiervoor hebt gegeven.
3. Doel: Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. Doel: Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.
5. Doel: Om goederen en diensten aan u te leveren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
6. Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht.

Hoe lang Werf by the Sea gegevens bewaart

Werf by the Sea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Werf by the Sea verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het komt dus voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Met deze partijen is er een afspraak gemaakt dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze websitebouwer en hostingbedrijf die ervoor zorgdragen dat de online technische kant van onze website op orde zijn, alsmede aan online boekhoudprogramma QuickBooks. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Werf by the Sea worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werf by the Sea gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Werf by the Sea maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief mogelijke Adwords-advertenties van Werf by the Sea bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Werf by the Sea te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werf by the Sea heeft hier geen invloed op.
Werf by the Sea heeft Google geen toestemming gegeven om via Werf by the Sea verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@werfbythesea.com. Werf by the Sea zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Werf by the Sea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werf by the Sea maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Werf by the Sea verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werf by the Sea op via info@werfbythesea.com. www.werfbythesea.com is de website van Werf by the Sea.

Bereikbaarheid

Werf by the Sea is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Van de Brandhofstraat 12, Scharloo, Willemstad, Curaçao
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 145574te Willemstad, Curaçao
Telefoon: +5999-522 9138
E-mailadres: info@werfbythesea.com